Z histórie o Kúpeľoch Lúčky

Prvá zmienka o dedine Lúčky je zachovaná z roku 1266 , táto dedinka vznikla na pôvodných lúkach, ktoré využívali obyvatelia Liptovskej Teplej. A druhá najstaršia zmienka o dedine je z roku 1287.  História samotných kúpeľov Lúčky je známa od roku 1761, keď Adam Turajský postavil prvú kúpeľnú budovu. Kúpele Lúčky sa viac začali rozvíjať na prelome 18. a 19. Storočia. V kúpeľoch začal platiť aj istý kúpeľný režim, liečili sa tu ako domáci tak aj cudzinci. V roku 1872 od štátu kúpele kúpil Ján Tholt, ktorý ich čiastočne zrekonštruoval. Nová výstavba, ktorá zvýšila kapacitu a celkový vzhľad kúpeľov sa konala v 60  - tych tokoch 20. Storočia. Počas desiatich rokov (1960 – 1970) sa zvýšil počet lôžok na  196. AQUA VITAL park bol vybudovaný v roku 2008 a v pláne je ho stále rozširovať.
Kúpele Lúčky história