LIEČBA A LIEČEBNÉ PROCEDÚRY V KÚPEĽOCH LÚČKY

Liečba

V kúpeľoch Lúčky sa  už od roku 1950 liečili a aj liečia pacientky so ženskými chorobami, v roku 2005 sa kúpele začali zaoberať s pacientmi s chorobami pohybového ústrojenstva  a s nervovými ochoreniami  a v roku 2008 k nim pribudla aj liečba chorôb z povolania.  Pri komplexnej liečbe v kúpeľoch Lúčky je rozhodujúcim činiteľom minerálna voda z prameňa Valentína, ktorý má teplotu 32°C.

Indikácie

I. Onkologické choroby
VI. Nervové choroby
-    Chabé obrny
-    Polyneuropatie s paretickými prejavmi
VII. Choroby pohybového ústrojenstva
-    Koxartóza
-    Artrózy
-    Vertebrogérny syndróm
-    Reumatoidná artritída
-    ankylozujúca spondylartritída (Bechterevova choroba)
-    skoliózy a artritidy s funkčným postihnutím
-    stavy po úrazoch a operáciach pohybového ústrojenstva

XI. Ženské chproby
-    primárna, sekundárna sterilita a infertilita
-    klimakterický syndróm
-    poruchy ovariálnej funkcie
-    stavy po appendektómiách do 21 r. veku života
-    poruchy vývoja maternice
-    komplikácie po interrupcii
-    chronické zápaly vnútorných rodidiel
-    stavy po gynekologických operáciách
-    stavy po brušných operáciách vo vzťahu ku malej panve

XII. Choroby z povolania
-    XII/3 - Ochorenie vyvolané prácou v stlačenom vzduchu
-    XII/8 - Choroby periférneho alebo centrálneho nervového systému bez výrazných psychických porúch vyvolané toxickými látkami, hlukom aleby fyzikálnymi škodlivinami.
-    XII/4 - Ochorenie kostí, kĺbov, svalov, šliach, ciev a nervov končatín spôsobených prácou s vibrujúcimi nástrojmi a zariadením alebo dlhodobým nadmerným jednostranným preťažením.

Procedúry

-    Bazén
-    Parafín
-    Peloidy
-    Rôzne druhy masáží
-    Elektroterapia
-    Elektroliečba
-    Svetloliečba
-    Intrador
-    Liečebný telocvik